การทำงานของกองปราบ…พวกเรามองที่เป้าหมายของผลการปฏิบัติเพื่อให้งานในหน้าที่ประสบผลสำเร็จ

การทำงานของกองปราบ…พวกเรามองที่เป้าหมายของผลการปฏิบัติเพื่อให้งานในหน้าที่ประสบผลสำเร็จ

🎯 การทำงานของกองปราบ…พวกเรามองที่เป้าหมายของผลการปฏิบัติเพื่อให้งานในหน้าที่ประสบผลสำเร็จ สิ่งหนึ่งที่พวกเราทำคือ “ทำงานเป็นทีม” เพราะที่นี่ไม่มีพระเอก ให้สมดังวิสัยทัศน์ของพวกเราคือ “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”