วิธีการตามโทรศัพท์หาย” ที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดพิจิตร

วิธีการตามโทรศัพท์หาย” ที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดพิจิตร

📣📱วันนี้ กองปราบขอนำเสนอ “วิธีการตามโทรศัพท์หาย” ที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดพิจิตร โดยได้เปิดเผยการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด มาให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจกัน