ขอนแก่นวิกฤต! ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งอยู่ระดับสีแดง ติดต่อกัน 3 วัน

ขอนแก่นวิกฤต! ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งอยู่ระดับสีแดง ติดต่อกัน 3 วัน

วันนี้ต้องจับตาที่เมืองขอนแก่น ฟ้าหลัวจากหมอกควันปกคลุมบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นเลือนราง และวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 สูงเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เด็กและผู้ใหญ่สวมใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้น และเริ่มหายใจติดขัดแสบจมูก แสบตา และเจ็บคอ ขณะที่โรงงานน้ำตาลในจังหวัดขอนแก่น แจกหน้ากากอนามัยกว่า 20,000 ชิ้น ให้เด็กๆ และชาวบ้าน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอให้เกษตรกรหยุดเผาไร่อ้อย และขอให้โรงงานรับซื้ออ้อย ลงทะเบียนอ้อยที่ชาวบ้านนำมาขาย ถ้ามีร่องรอยเผาให้บันทึกประวัติ พร้อมให้ผู้ประกอบการขยายเวลาปิดหีบอ้อย รวมทั้งสั่ง 26 อำเภอ ฉีดพ่นละอองน้ำต่อเนื่อง เร่งลดฝุ่นละออง อ่านต่อ>>