พวกเรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างสุดความสามารถ เพื่อประชาชน

พวกเรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างสุดความสามารถ เพื่อประชาชน

🎯 พวกเรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างสุดความสามารถ เพื่อประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”