โปรดเลือกเรา #พรรคพิงได้ เดือดร้อน ไม่มีที่พึ่ง ขอให้นึกถึงเรา #กองปราบปราม

โปรดเลือกเรา #พรรคพิงได้ เดือดร้อน ไม่มีที่พึ่ง ขอให้นึกถึงเรา #กองปราบปราม

โปรดเลือกเรา #พรรคพิงได้ เดือดร้อน ไม่มีที่พึ่ง ขอให้นึกถึงเรา #กองปราบปราม “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน” #เลือกตั้ง62