เตือนภัย…รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเพราะปัจจุบัน…ยังมีข้อมูลข่าวสารจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง

เตือนภัย…รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเพราะปัจจุบัน…ยังมีข้อมูลข่าวสารจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง

🎯 เตือนภัย…รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเพราะปัจจุบัน…ยังมีข้อมูลข่าวสารจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง และยังไม่ได้ถูกตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลลวง หรือข้อมูลจริง
🎯 ลักษณะความผิดปกติของข่าวสารมี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.ข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ได้ตั้งใจ และไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสีย (Miss information)
2. ข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ได้ตั้งใจ แต่ก่อให้เกิดผลเสีย (bit information) และ
3. ข้อมูลที่จงใจให้เกิดผลเสีย (Mal information)
🎯 หลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริง คือ ต้องแยกแยะก่อนว่าอะไรเป็นข้อเท็จจิง และอะไรเป็นข้อคิดเห็น หลังจากนั้นสืบหาต้อตอก่อนว่าที่มาของเรื่องนี้มาจากไหน และไปดูว่าที่มานั้น มาได้อย่างไร แหล่งที่มาเชื่อถือได้มาก หรือน้อยแค่ไหน สุดท้ายดูเนื้อหาว่ามีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้แค่ไหน อ่านต่อ>>