ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง คุมพื้นที่เหตุรำคาญ รถควันดำ-เผาที่โล่ง-ก่อสร้าง…มีผลบังคับใช้วันนี้!!

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง คุมพื้นที่เหตุรำคาญ รถควันดำ-เผาที่โล่ง-ก่อสร้าง…มีผลบังคับใช้วันนี้!!

ประกาศกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. ห้ามรถควันดำวิ่งบนท้องถนน-ห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด-คุมฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  อ่านต่อ>>