“10 สิ่งต้องห้าม เมื่อโดยสารเครื่องบิน”

“10 สิ่งต้องห้าม เมื่อโดยสารเครื่องบิน”

🔴 รู้หรือไม่❓การทำผิดบางประการ กระทำบนเครื่องบิน ผู้กระทำอาจจะต้องโทษหนักกว่าการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันในสถานการณ์ปกติ
🔴 วันนี้กองปราบขอนำเสนอ “10 สิ่งต้องห้าม เมื่อโดยสารเครื่องบิน”
1. ห้ามทำร้ายผู้อื่น
2. ห้ามทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
3. ห้ามสร้างความวุ่นวาย
4. ห้ามใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
⚠️หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
5. ห้ามกระทำล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น
6. ห้ามใช้คำพูดลวนลาม หรือแสดงกริยาอันเป็นการลามกต่อผู้อื่น
7. ห้ามกระทำขายหน้าต่อผู้อื่น โดยเปลือยหรือเปิดเผยส่วนของร่างกาย
⚠️หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 120,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
8. ห้ามนำสิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งผิดกฎหมายขึ้นเครื่องบิน
9. ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่กำหนดไว้
10. ห้ามสูบบุหรี่
⚠️หากฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 และหากการกระทำเหล่านี้เป็นเหตุให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยขัดข้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
🔴 กฎหมายได้กำหนดโทษสำหรับการกระทำผิดเหล่านี้ให้รุนแรงกว่าการกระทำผิดในสถานการณ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าท่านจะอยู่บนพื้นดิน บนน้ำ หรือบนอากาศ อย่ากระทำผิดกฎหมายเลยจะดีกว่า
🔴 กองปราบขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่า คนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน และท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้อย่างเต็มที่ ตราบใดที่การใช้สิทธิของท่านไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น
🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจาก…กองปราบ “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”