แข่งรถบนทางด่วน โทษถึงติดคุก

แข่งรถบนทางด่วน โทษถึงติดคุก

🔴 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61 ศาลจังหวัดปทุมธานีได้พิพากษาผู้ต้องหาที่แข่งรถยนต์ซิ่งบนทางด่วน ให้มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา 43(4),(8), 134, 157, 160, และ 160 ทวิ เนื่องจากการกระทำของจำเลยถือเป็นความผิดที่มีพฤติการณ์ร้ายแรงกระทบต่อสังคมส่วนรวม ก่อความเดือดร้อนและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก
🔴 ศาลจังหวัดปทุมธานีจึงเห็นควรให้แยกผู้ต้องหาออกจากสังคมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้หลาบจำ โดยพิพากษาจำคุกผู้ต้องหาเป็นเวลา 3 เดือน แต่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษจึงคงเหลือจำคุก 1 เดือน 15 วัน ไม่รอลงอาญา พักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา 6 เดือน และริบรถยนต์ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน
🔴 กรณีนี้ถือเป็นการเตือนสตินักซิ่งทั้งหลาย ให้ตระหนักถึงปัญหาการแข่งขันรถในทางสาธารณะ และบนทางด่วนทางพิเศษ ว่านอกจากมีผลร้ายที่ตามมาอีกมากมาย มีบทลงโทษที่สูง จำคุก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก และคำพิพากษาของศาลนั้นมีคำสั่งริบรถยนต์ของกลาง และพักใช้ใบอนุญาตขับรถอีกด้วย
🔴 ด้วยความห่วงใย…กองปราบปรามขอรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรอบรมบุตรหลานไม่ให้ออกมารวมตัว มั่วสุมหรือมีพฤติกรรมแข่งขันรถในทางสาธารณะ และโดยเฉพาะบนทางด่วนทางพิเศษ
🇹🇭🚔 “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”