“เทคนิคจดจำใบหน้า และลักษณะเด่นของคนร้าย เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส และการดำเนินคดี”

“เทคนิคจดจำใบหน้า และลักษณะเด่นของคนร้าย เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส และการดำเนินคดี”

🔴 วันนี้..กองปราบขอแนะนำ “เทคนิคจดจำใบหน้า และลักษณะเด่นของคนร้าย เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส และการดำเนินคดี”
🔴 ลักษณะที่สำคัญของคนร้าย ที่ควรจดจำ มีดีงนี้
* ทรงผม-สีผม
* โครงหน้า-หนวด-เครา-แว่น
* ตำหนิ-แผลเป็น-รอยสัก
* รูปร่าง-ส่วนสูง-สีผิว
* เชื้อชาติ-อายุ
* ความพิการ-ผิดปกติ
* อาวุธ
* เครื่องแต่งกาย
🔴 หลังจากเกิดเหตุพยายามรีบบันทึกรายละเอียดที่จำได้ให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันการหลงลืม และรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ