9 สิ่งที่ห้ามส่งทางไปรษณีย์ หากฝ่าฝืน อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

9 สิ่งที่ห้ามส่งทางไปรษณีย์ หากฝ่าฝืน อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

❌📦🐍 กองปราบขอเตือน 9 สิ่งที่ห้ามส่งทางไปรษณีย์ หากฝ่าฝืน อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
🔴 9 สิ่งต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์
1. สัตว์เลี้ยง
2. สิ่งเสพติด
3. สิ่งลามกอนาจาร
4. วัตถุระเบิด
5. วัตถุไวไฟ
6. วัตถุมีคม ที่ไม่มีเครื่องห่อหุ้มป้องกัน
7. สิ่งโสโครก หรือมีพิษ
8. ธนบัตร
9. สิ่งของแปลกปลอม หรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์