‼️ระวัง‼️ ระบาดหนัก..อีเมลปลอมเป็นธนาคาร อ้างเรื่องความปลอดภัย ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลสำคัญ

‼️ระวัง‼️ ระบาดหนัก..อีเมลปลอมเป็นธนาคาร อ้างเรื่องความปลอดภัย ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลสำคัญ

🚨 ด้วยความห่วงใย…กองปราบขอนำเสนอตัวอย่างของ ’อีเมลปลอม’ ที่มิจฉาชีพส่งไปหลอกให้ลูกค้าธนาคารกรอกข้อมูลสำคัญ โดยอ้างเรื่องความปลอดภัยของระบบ
🚨 จากการสอบถามไปยังธนาคารหลายแห่ง ยืนยันว่า ธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS, MMS หรืออีเมล เพื่อขอให้ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ สำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร หรือจัดทำหน้าจอ (Pop-up) เพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนั้น หากได้รับ SMS, MMS หรืออีเมลในทำนองดังกล่าว หรือได้ทำการคลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมที่ต้องสงสัยไปแล้ว หรือพบหน้าจอหรือข้อความที่ไม่คุ้นเคย หรือผิดไปจากปกติ ให้หยุดทำรายการทันที โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทันที
🚨และเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ธนาคารขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
• หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ (URL) ที่ส่งมากับ SMS, MMS หรืออีเมล หรือหน้าจอ (Pop-up) หลอกลวงข้างต้น
• หลีกเลี่ยงการดาวน์โหลด หรือติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
• หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับการดัดแปลงระบบปฏิบัติการ (Jail Break สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Root สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์)
• ติดตั้งแอพพลิเคชั่นป้องกันไวรัสบนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะที่ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์