เตือนภัย…รู้หรือไม่ การแก้ไขข้อความบนหน้าเช็ค

เตือนภัย…รู้หรือไม่ การแก้ไขข้อความบนหน้าเช็ค

🚨เตือนภัย…รู้หรือไม่ การแก้ไขข้อความบนหน้า #เช็ค เป็นการเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีกระทำการทุจริตโดยการสวมรอยเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ โดยเฉพาะวันสั่งจ่าย ชื่อผู้รับ จำนวนเงิน และลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย ยังทำให้ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินตามเช็คใช้เวลานานขึ้นด้วยครับ
🚨ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแบงก์ชาติ https://t.co/oZY2pAEcoJ