เตือนภัย…สุขภาพสำคัญคิดให้ดีก่อนซื้อกิน ‘ฉลาดซื้อ’ พบตะกั่ว-แคดเมียมปนเปื้อน ‘สาหร่ายทะเลอบกรอบ’ 11 ใน 13 ตัวอย่าง

เตือนภัย…สุขภาพสำคัญคิดให้ดีก่อนซื้อกิน ‘ฉลาดซื้อ’ พบตะกั่ว-แคดเมียมปนเปื้อน ‘สาหร่ายทะเลอบกรอบ’ 11 ใน 13 ตัวอย่าง

เตือนภัย…สุขภาพสำคัญคิดให้ดีก่อนซื้อกิน ‘ฉลาดซื้อ’ พบตะกั่ว-แคดเมียมปนเปื้อน ‘สาหร่ายทะเลอบกรอบ’ 11 ใน 13 ตัวอย่าง  อ่านต่อ>>
ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงผลทดสอบจากการสุ่มซื้อผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลอบกรอบจำนวน 13 ตัวอย่าง ใน 12 ยี่ห้อ เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่วและแคดเมียม
นางสาวมลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของตะกั่วในกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สาหร่ายอบกรอบพบว่า มี 2 ตัวอย่าง ที่ตรวจไม่พบการปนเปื้อนของตะกั่ว ได้แก่ สาหร่ายย่างกรอบปรุงรสแผ่นยักษ์รสดั้งเดิม ตราเอ็มแอนด์เค และสาหร่ายทะเลอบกรอบรสดั้งเดิม ตรากินจัง ส่วนอีก 11 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนของตะกั่ว แต่ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหร่ายทะเลอบกรอบ (มผช.515/2547) ที่กำหนดให้การปนเปื้อนของตะกั่วสูงสุดได้ไม่เกิน 1 มก. ต่ออาหาร 1 กก. (1 มก./กก.)