10 ปีไม่พอ 60 ปีไปเลย เพราะเรามีประสบการณ์การทำงาน สั่งสมจนเป็น “ตำรวจมืออาชีพ” อย่างแท้จริง

10 ปีไม่พอ 60 ปีไปเลย เพราะเรามีประสบการณ์การทำงาน สั่งสมจนเป็น “ตำรวจมืออาชีพ” อย่างแท้จริง

#10YearChallenge 10 ปีไม่พอ 60 ปีไปเลย เพราะเรามีประสบการณ์การทำงาน สั่งสมจนเป็น “ตำรวจมืออาชีพ” อย่างแท้จริง“สิ่งที่เปลี่ยน ไม่เพียงแต่รูปภาพ แต่คือศักยภาพ” รถสายตรวจกองปราบถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก และอุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันเราพัฒนาระบบสายตรวจ ให้ทำงานเช็คอินผ่านระบบ GPS สามารถตรวจสอบการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ได้ภายในไม่ถึง 1 นาที เป็นเทคโนโลยีที่กองปราบคิดค้น และนำมาใช้เป็นที่แรกของประเทศไทยทั้งนี้เพื่อจุดมุ่งหมายเดียว คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”