ฝ่าฝืนสัญญานเตือนรถไฟ ถ้าไม่ตาย ระวังอาจถูกฟ้องหมดตัว

ฝ่าฝืนสัญญานเตือนรถไฟ ถ้าไม่ตาย ระวังอาจถูกฟ้องหมดตัว

🔴 ฝ่าฝืนสัญญานเตือนรถไฟ ถ้าไม่ตาย ระวังอาจถูกฟ้องหมดตัว
🔹การขับขี่รถฝ่าฝืนสัญญานเตือนรถไฟ มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 62 ที่ระบุว่า เมื่อมีสัญญานเตือนว่ารถไฟกำลังจะแล่นผ่าน ผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็ว และหยุดรถให้ห่างจากรางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร เมื่อรถไฟผ่านไปแล้ว และมีสัญญาณให้รถผ่านได้ ผู้ขับขี่จึงจะขับรถผ่านไปได้ หากฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
🔹แต่หากการขับขี่รถฝ่าฝืนสัญญานเตือนรถไฟนำไปสู่อุบัติเหตุ ถ้าผู้ขับขี่ไม่เสียชีวิตก็อาจจะถูกการรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องเรียกร้องค่าความเสียหายที่เกิดกับตัวรถไฟ รางรถไฟ และค่าเสียหายที่เกิดจากการที่รถไฟไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
🔹 และหากอุบัติเหตุดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ที่โดยสารมาในรถไฟ หรือผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายประมาท ก็อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหา ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย หรือได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย โดยมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ และค่าความเสียหายอื่นๆอีกด้วย
🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดี…กองปราบปรามขอให้ผู้ขับขี่ทุกท่าน มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร และพึงระลึกไว้เสมอว่า การฝ่าฝืนกฎจราจรแม้เพียงเล็กน้อย อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่เกินกว่าจะรับผิดชอบ