กองปราบขอแนะนำวิธีการรับมือกับพายุ

กองปราบขอแนะนำวิธีการรับมือกับพายุ

ด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวใต้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก กองปราบขอแนะนำวิธีการรับมือกับพายุ เพื่อให้ท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย“…ด้วยความห่วงใยจากกองบังคับการปราบปราม….”