ขนส่งกำหนดบทลงโทษใหม่ “พักใช้-เพิกถอนใบขับขี่” สำหรับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิด

ขนส่งกำหนดบทลงโทษใหม่ “พักใช้-เพิกถอนใบขับขี่” สำหรับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิด

🎊 ปีใหม่ ระเบียบใหม่ 🎊
🚗🚕 ขนส่งกำหนดบทลงโทษใหม่ “พักใช้-เพิกถอนใบขับขี่” สำหรับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดในบางกรณี เช่น ใช้โทรศัพท์ สูบบุหรี่ เมาสุรา หรือยาเสพติด ขณะขับขี่ โดยมีบทลงโทษปรับสูงสุด 2 แสนบาท
🎯ระเบียบฉบับใหม่นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา อ่านต่อ>>