สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์แจกประชาชนในการสวดมนต์ข้ามปี ณ วัด และสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์แจกประชาชนในการสวดมนต์ข้ามปี ณ วัด และสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์แก่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 100,000 เล่ม รวมทั้งสิ้น 7 แบบ เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัด หรือสถานที่ จัดกิจกรรมทั่วประเทศ สำหรับใช้เป็นบทสวดมนต์ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และโอกาส อื่นๆ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทย อ่านต่อ>>