สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จวงเวียนใหญ่ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จวงเวียนใหญ่ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จวงเวียนใหญ่ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน เมื่อวันที่ 28ธ.ค.61 เวลา 15.19 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน… อ่านต่อ>>