ที่นี่กองปราบ เราฝึก ฝึก ฝึก… เพื่อพิทักษ์ รับใช้ ประชาชน

ที่นี่กองปราบ เราฝึก ฝึก ฝึก… เพื่อพิทักษ์ รับใช้ ประชาชน

🇹🇭 การฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนช่วยสร้างความมั่นใจในการผู้ปฏิบัติ…อันส่งผลต่อการปฏิบัติของตำรวจกองปราบอย่างมืออาชีพ 🇹🇭 พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป.ได้นำข้าราชการตำรวจในส่วนของ S.W.A.T และ สายตรวจรถวิทยุ เข้าทำการฝึกทบทวนการยิงปืนกึ่งยุทธวิธี เพื่อเสริมสร้างทักษะและความชำนาญในการใช้อาวุธปืน อันส่งผลต่อความมั่นใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ พล.ต.ต.จิรภพฯ ได้ทำการสาธิตยิงปืนกึ่งยุทธวิธีให้กับข้าราชการตำรวจได้ดูในระหว่างฝึกทบทวนในครั้งนี้ด้วย