กองปราบเตือนภัย…ช่วงเทศกาลปีใหม่มักจะมีมิจฉาชีพแฝงกายในรูปแบบต่างๆ

กองปราบเตือนภัย…ช่วงเทศกาลปีใหม่มักจะมีมิจฉาชีพแฝงกายในรูปแบบต่างๆ

กองปราบเตือนภัย…ช่วงเทศกาลปีใหม่มักจะมีมิจฉาชีพแฝงกายในรูปแบบต่างๆ และนี่คือ 10 พฤติกรรมของมิจฉาชีพ โปรดระมัดระวังและอย่างลืมแชร์ต่อให้คนที่คุณรักได้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของมิจฉาชีพ
🥰 ด้วยความปราถนาดีจาก…กองบังคับการปราบปราม