ขนาดไหน?? ถึงเรียกว่าข่มขืน

ขนาดไหน?? ถึงเรียกว่าข่มขืน

♦️การกระทำชำเรา หรือการข่มขืน นอกจากจะหมายถึง การที่คนร้ายใช้อวัยวะเพศของตนกระทำกับอวัยวะเพศของเหยื่อแล้ว การกระทำชำเรายังหมายความรวมไปถึง
1. การที่คนร้ายใช้อวัยวะเพศของตน กระทำกับ ทวารหนัก หรือ ช่องปาก ของเหยื่อ
2. การที่คนร้าย ใช้สิ่งอื่นใด กระทำกับ อวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก ของเหยื่อ
♦️คำว่าสิ่งอื่นใดนั้น ยกตัวอย่างเช่น ปากกา อวัยวะเพศปลอม นิ้วมือ หรือวัตถุอื่นใด ที่คนร้ายใช้สอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ หรือ ทวารหนักของเหยื่อ
♦️และแม้จะไม่สำเร็จความใคร่(ไม่เสร็จ) ก็ถือว่ามีความผิดฐานกระทำชำเราแล้ว ความผิดสำเร็จตั้งแต่เริ่มทำแล้ว
🔴ดังนั้น ถ้าคนร้ายได้กระทำการที่มีลักษณะตาม ข้อ 1. และ ข้อ 2. เพื่อสนองความใคร่ของตนเอง ก็ถือว่า เป็นการกระทำชำเรา และมีโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา