ค่าPM เกินมาตรฐาน ต้องดูแลตัวเองอย่างไร

ค่าPM เกินมาตรฐาน ต้องดูแลตัวเองอย่างไร

😷‼️วันนี้…กรมควบคุมมลพิษ ตรวจพบว่า ค่าละอองฝุ่น ในบางพื้นที่ ของ กทม. อยู่ระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 และลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง
🇹🇭🚔ด้วยความห่วงใยจากกองปราบปราม… รักษาสุขภาพกันด้วยนะค่ะ