มกรา62 ขับรถไม่จำเป็นต้องพกใบขับขี่ ขนส่งเตรียมปล่อยใบขับขี่ดิจิตอล

มกรา62 ขับรถไม่จำเป็นต้องพกใบขับขี่ ขนส่งเตรียมปล่อยใบขับขี่ดิจิตอล

🔵กลางเดือนมกราคม 2562 ขนส่งจะเริ่มใช้ใบขับขี่ดิจิตอล ผ่านแอพพลิเคชัน โดยผู้ขับขี่สามารถแสดงใบขับขี่ผ่านหน้าจอมือถือได้ทันที
🔵ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์มือถือเช่นกัน
🔵นอกจากนี้ใบขับขี่ดิจิตอลยังสามารถแจ้งเตือนวันหมดอายุล่วงหน้า และยังสามารถตรวจสอบใบสั่งที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งยังสามารถแสดงตำแหน่งของผู้ขับขี่กรณีมีอุบัติเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน