คุ้นหูไหม?… ตบเลยปรับไม่เกิน​ 1,000​ บาท​ ระวังอาจถูกปรับ​ 10,000 บาท​

คุ้นหูไหม?… ตบเลยปรับไม่เกิน​ 1,000​ บาท​ ระวังอาจถูกปรับ​ 10,000 บาท​

คุ้นหูไหม?… ตบเลยปรับไม่เกิน​ 1,000​ บาท​ ระวังอาจถูกปรับ​ 10,000 บาท​ ตาม​มาตรา​ 391​ ประมวลกฎหมายอาญา
🔴 มาตรา 391 ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ