#เตือนภัย…ระวังกลุ่มมิจฉาชีพจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.ปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกขายให้ประชาชน

#เตือนภัย…ระวังกลุ่มมิจฉาชีพจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.ปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกขายให้ประชาชน

โดยจะใช้วิธีถ่ายสำเนาเอกสารสีหรือสแกนภาพกรมธรรม์เข้าคอมพิวเตอร์แล้วทำการแก้ไขข้อมูลเพื่อหลอกลวงประชาชน ซึ่งมิจฉาชีพบางรายจะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยปลอมทั้งฉบับ ขณะที่บางรายจะจัดทำเฉพาะส่วนที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเอาประกันภัย เพื่อนำไป “หลอกลวงกรมการขนส่ง” เพื่อให้ทำการรับจดทะเบียนหรือเสียภาษีประจำปี จึงเป็นการกระทำที่หลอกลวงประชาชนและหลอกลวงเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยประชาชนที่หลงเชื่อจะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด
สามารถสอบถามความคุ้มครองหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ all Center บริษัทกลางฯ 1791

credit ภาพ: https://policenewsvarieties.com/ปลอมกรมธรรม์ลูกค้า/