ตำรวจกองปราบทำงานเป็นทีม จะยศอะไรไม่สำคัญ เพราะทุกๆคนมีความสำคัญที่ทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ

ตำรวจกองปราบทำงานเป็นทีม จะยศอะไรไม่สำคัญ เพราะทุกๆคนมีความสำคัญที่ทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ

ตำรวจกองปราบทำงานเป็นทีม จะยศอะไรไม่สำคัญ เพราะทุกๆคนมีความสำคัญที่ทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ เพราะผลสุดท้าย…คือประชาชนและสังคมไทย