เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรากับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรากับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 277 ได้บัญญัติระวางโทษจำคุก ไว้ต่างกัน กล่าวคือ
1.ข่มขืนกระทำชำเราเด็กที่มีอายุไม่เกิน 13 ปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7-20 ปีและปรับตั้งแต่ 140,000-400,000 หรือ จำคุกตลอดชีวิต
2.ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000-400,000 บาท  อ่านต่อ>>