ความแตกต่างความผิดระหว่างฉ้อโกงกับฉ้อโกงประชาชน

ความแตกต่างความผิดระหว่างฉ้อโกงกับฉ้อโกงประชาชน

ความแตกต่างความผิดระหว่างฉ้อโกงกับฉ้อโกงประชาชน แล้วฉ้อโกงประชาชนเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เสียหายหรือไหม?