10 เหตุผล ที่ใช้ในการฟ้องหย่า

10 เหตุผล ที่ใช้ในการฟ้องหย่า

🔴 เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถร่วมประเวณีได้ตลอดกาล สามารถฟ้องหย่าได้
🔴 10 เหตุผล ที่ใช้ในการฟ้องหย่าตามปนะมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 1516 (10) สามีหรือภริยา มีสภาพแห่งกาย ทำให้ สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณี ได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้ เช่นการสูญเสียอวัยวะเพศ ร่างกายส่วนครึ่งล่างเป็นอัมพาต เป็นต้น