ฆ่าประเสริฐโดยการไตร่ตรองไว้ก่อน โทษคือประหารชีวิต

ฆ่าประเสริฐโดยการไตร่ตรองไว้ก่อน โทษคือประหารชีวิต

🔴 ใครฆ่าประเสริฐ? ยังไม่รู้ แต่ถ้าฆ่าประเสริฐโดยการไตร่ตรองไว้ก่อน โทษคือประหารชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (4) ต้องโทษประหารชีวิต
🔴 “การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” หมายความว่า ก่อนทำการฆ่า ผู้กระทำผิดได้คิดไตร่ตรองทบทวนแล้วจึงตกลงใจกระทำความผิด ไม่ใช่การกระทำโดยปัจจุบันทันด่วน