กองปราบทบทวนยุทธวิธีทุกเดือน พร้อมปฏิบัติงานอย่างมั่นใจ

กองปราบทบทวนยุทธวิธีทุกเดือน พร้อมปฏิบัติงานอย่างมั่นใจ

ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

ทีมงานกองปราบมีการจัดฝึกยุทธวิธีตำรวจทุกเดือน เพื่อทบทวนและเพิ่มขีดความสามารถของตำรวจกองปราบ เมื่อเวลาปฏิบัติหน้าที่ติดตามจับกุมคนอาชญากรจะได้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

Posted by กองปราบปราม on Sunday, 28 October 2018
ทีมงานกองปราบมีการจัดฝึกยุทธวิธีตำรวจทุกเดือน เพื่อทบทวนและเพิ่มขีดความสามารถของตำรวจกองปราบ เมื่อเวลาปฏิบัติหน้าที่ติดตามจับกุมคนอาชญากรจะได้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน