เตือนสติ…นำธนบัตรปลอมมาใช้มีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี

เตือนสติ…นำธนบัตรปลอมมาใช้มีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี

🔴 เตือนสติ…นำธนบัตรปลอมมาใช้มีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี
🔴 มาตรา 244 ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งสิ่งใด ๆ อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1- 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 300,000 บาท