ครม.ไฟเขียวมาตรการห้ามหน่วยงานรัฐเรียกสำเนาเอกสารราชการจากปชช. ภายใน 5 พ.ย.นี้ หากไม่ปฏิบัติโดนหักคะแนนประเมินผลงาน

ครม.ไฟเขียวมาตรการห้ามหน่วยงานรัฐเรียกสำเนาเอกสารราชการจากปชช. ภายใน 5 พ.ย.นี้ หากไม่ปฏิบัติโดนหักคะแนนประเมินผลงาน

ครม.ไฟเขียวมาตรการห้ามหน่วยงานรัฐเรียกสำเนาเอกสารราชการจากปชช. ภายใน 5 พ.ย.นี้ หากไม่ปฏิบัติโดนหักคะแนนประเมินผลงาน พร้อมเดินหน้าสร้างศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเสร็จปี 63 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ โดยกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป ห้ามไม่ให้หน่วยงานรัฐเรียกสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน อ่านต่อ>>