หลักเกณฑ์การรับคำร้องทุกข์กองบังคับการปราบปราม

หลักเกณฑ์การรับคำร้องทุกข์กองบังคับการปราบปราม

🔴 หลักเกณฑ์การรับคำร้องทุกข์กองบังคับการปราบปราม…ความเดือดร้อนเข้าหลักเกณฑ์…สามารถมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามได้
หลักเกณฑ์การรับคำร้องทุกข์กองปราบปราม

🔴 หลักเกณฑ์การรับคำร้องทุกข์กองบังคับการปราบปราม…ความเดือดร้อนเข้าหลักเกณฑ์…สามารถมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามได้

Posted by กองปราบปราม on Sunday, 30 September 2018