เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี

เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี

  • 🔴 เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี
  • 🔴 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หมวด 4
  • 🔴http://www.jla.coj.go.th/doc/data/jla/jla_1522384518.pdf