ไม่รู้เวล่ำเวลา!!! หนุ่มใหญ่ช่วยตัวเองขณะขับรถส่งของ เกร็งเสียหลัก พุ่งชน 3 คันรวด

ไม่รู้เวล่ำเวลา!!! หนุ่มใหญ่ช่วยตัวเองขณะขับรถส่งของ เกร็งเสียหลัก พุ่งชน 3 คันรวด

🔴 การกระทำโดยประมาท หมายถึงการกระทำมิใช่โดยเจตนา แต่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย และพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่.
🔴 พฤติกรรมดังกล่าว ความผิดฐานขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43, 157 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท  อ่านต่อ>>