ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองปฏิบัติการพิเศษ ด้วยวิธิประกวดราคา e-biddin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองปฏิบัติการพิเศษ ด้วยวิธิประกวดราคา e-biddin

ผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาได้แก่ ร้าน ดาบสุทธิ์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว