ฉ้อโกงทรัพย์ คือการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ

ฉ้อโกงทรัพย์ คือการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ

🔴 #ฉ้อโกงทรัพย์ คือการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกแต่ไม่ยอมบอก…เพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากผู้ที่ถูกหลอกหรือจากบุคคลที่สาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ( ป.อาญา มาตรา 341 ) แต่ถ้า….
🔴 #ฉ้อโกงโดยอาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( ป.อาญา มาตรา 342 )