ทำป้ายใหม่ทั้งแผ่นเลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกมีความผิด

ทำป้ายใหม่ทั้งแผ่นเลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกมีความผิด

🔴 กรณีทำป้ายใหม่ทั้งแผ่น เลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกแต่เป็นหมายเลขทะเบียนเดิม มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ฐานติดป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ป้ายซึ่งนายทะเบียนออกให้ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท