มีคลิปโป๊…ไม่อยากติดคุกต้องอ่าน

มีคลิปโป๊…ไม่อยากติดคุกต้องอ่าน

  • ผู้ใดมีสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ในครอบครอง มีความผิดจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1แสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
  • ผู้ใด มีสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ในครอบครอง แล้วส่งต่อให้ผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ผู้ใด ผลิต เพื่อแจกจ่ายสื่อลามกอนาจารเพื่อประสงค์แห่งการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 6หมื่น ถึง 2แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 อ่านต่อ>>