ความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

🔴 ความผิดฐานฉ้อโกง เป็นการก่ออาชญากรรมที่มุ่งต่อทรัพย์สิน โดยมีพฤติกรรมการหลอกลวงโดย
1.แสดงข้อความอันเป็นเท็จ โดยข้อความที่แสดงเป็นเหตุการณ์ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ข้อเท็จจริงนั้น…ไม่ตรงกับความเป็นจริง…ในขณะที่แสดงข้อความนั้น
2.ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกแต่ปกปิด โดยต้องรับโทษไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตาม ป.อาญา มาตรา 341)
🔴 ถ้าการฉ้อโกงมีพฤติการณ์เพิ่มเติมโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ต้องรับโทษหนักขึ้น ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตาม ป.อาญามาตรา 342 )
🔴 ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดภายใน 3 เดือน นับแต่รู้เรื่องความผิดและตัวผู้กระทำผิด เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนฟ้องร้องผู้กระทำผิดเพราะเป็นความผิดอันยอมความได้ ( ตาม ป.อาญา มาตรา 348 )