เทคนิคการจดจำภาพคนร้ายให้ง่ายขึ้น

เทคนิคการจดจำภาพคนร้ายให้ง่ายขึ้น

🔴 ภาพแสดงลักษณะตำหนิรูปพรรณของบุคคล และวิธีสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคลหรือคนร้าย โดยมีหลักของการสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณดังนี้
🔴 ให้สังเกตจดจำสิ่งที่ใหญ่เห็นง่ายไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยาก จดจำลักษณะเด่น หรือตำหนิต่างๆ บนร่างกาย เช่น รอยสัก ใฝ่ ปาน ความพิการ สำเนียงพูด เป็นต้น
🔴 โดยให้จดบันทึก ลักษณะเด่นที่ท่านจดจำได้ และรีบเขียนบันทึกลงสมุดหรือกระดาษโดยทันที แล้วมอบรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง