ยธ.เปิดทาง “เอมี” ขอเงินชดเชยค่าติดคุกเกินคำพิพากษา

ยธ.เปิดทาง “เอมี” ขอเงินชดเชยค่าติดคุกเกินคำพิพากษา

🔴 ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
  • 1.เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • 2.ผู้ที่ถูกขังตามคำพิพากษาเกินเวลาที่กำหนด
  • 3.ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดทางอาญา ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือกรณีอื่นๆ
  • 4.ผู้ที่ถูกขังในระหว่างสอบสวนและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนทางกฎหมาย
🔴 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกองทุนยุติธรรม กระทรงยุติธรรม อ่านต่อ>>
credit: komchadluek.net