ลักทรัพย์ร้านค้าในช่วงเวลากลางคืน มีโทษอย่างไรตามกฎหมาย?

ลักทรัพย์ร้านค้าในช่วงเวลากลางคืน มีโทษอย่างไรตามกฎหมาย?

🔴 ตามข่าวเกิดเหตุคนร้ายเข้าลักทรัพย์ร้านค้าในช่วงเวลากลางคืน พฤติกรรมดังกล่าวมีโทษอย่างไรตามกฎหมาย?
🔴 ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน จำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับสูงสุด 10,000 บาท (ป.อาญามาตรา 335) ต่างจากช่วงเวลาอื่นที่จำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท
🔴 แล้วเวลากลางคืนตามกฎหมายอาญาคือช่วงเวลาไหน? ตาม ป.อาญา มาตรา 1(11)… เวลากลางคืน หมายความว่า เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น อ่านต่อ