ไม่มี-ไม่ให้ตรวจใบขับขี่ปรับ 1-5 หมื่น

ไม่มี-ไม่ให้ตรวจใบขับขี่ปรับ 1-5 หมื่น

🔴 กรมการขนส่งทางบกแก้กฎหมายใหม่ ไม่มี-ไม่ให้ตรวจใบขับขี่ปรับ 1-5 หมื่น ยังมีอัตราโทษจำคุก ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่กล้าทำความผิด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้
ที่มาkhaosod.co.th