พ.ร.บ.คอมฯ พ.ศ.2560 ทำแบบนี้อาจติดคุกได้

พ.ร.บ.คอมฯ พ.ศ.2560 ทำแบบนี้อาจติดคุกได้

🔴 ทำแบบนี้อาจติดคุก…ถ้าผู้เสียหายดำเนินคดี มีโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 🔴 การหลอกลวงหรือทุจริตหรือบิด เบือนหรือข้อมูลปลอม หรือข้อมูลเท็จ มาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 🔴 มาตรา 14 (1) ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ผู้กระทำ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้”
ที่มาsanook.com