พระราชินีใน ร.9 พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2561

พระราชินีใน ร.9 พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2561

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561   เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2561 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

“เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”