กองปราบจัดทำ “โครงการจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

กองปราบจัดทำ “โครงการจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

กองปราบจัดทำ “โครงการจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
 
 
 
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.อนุชา ธนะอุดม,พ.ต.ท.สิงห์ไชย ฐานชัยสิทธิ์ รอง ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ต.เอนก บุญตา สว.กก.3 บก.ป. พร้อม ข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.ป. ร่วม “โครงการจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญูที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมชนก ในการรักษาสืบสานต่อยอด พระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
 
มอบกระดาษให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการพิมพ์อักษรเบล ที่ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร